Geofizika

INSTRUMENTALNE METODE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U OPERATIVNOM RADU U SEKTORU ZA PRIMJENJENU GEOFIZIKU PRIVREDNOG DRUŠTVA “CTU-IPKIN“

Sektor za primjenjenu geofiziku privrednog društva “CTU-IPKIN“ d.o.o. u sklopu inženjering poslova u skladu sa Licencom za geološka istraživanja broj: 05.01/310-208/14 izdatom od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske dana 25.06.2014 godine i Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije UP/Ibroj: 06-16-32/15 od 02.04.2015 godine, kojima je utvrđeno da privredno društvo “CTU-IPKIN“ d.o.o. Bijeljina ispunjava uslove prema upisu u sudski registar, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti za obavljanje registrovanih djelatnosti u oblasti geologije, vrši pružanje usluga iz sljedećih oblasti geofizičkih istraživanja, odnosno instrumentalnih metoda geoloških istraživanja:

- Geoelektrike,

- Seizmike,

- Seizmologije.

Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije UP/I broj: 06-18-125/10 od 27.07.2010 godine, privrednom društvu “CTU-IPKIN“ d.o.o. Bijeljina odobrena je upotreba opreme za geofizička istraživanja u oblasti:

- Geoelektričnih metoda istraživanja:

· Geoelektrična aparatura GM-2RA,

· ABEM Terrameter sistem sa pratećom opremom.

- Seizmičkih metoda istraživanja:

· Geode 24-Chanel in-field seizmograf sa pratećom opremom.

- U oblasti seizmologije:

· Blastmate III - 8-mo kanalni seizmograf sa pratećom opremom.

Uspostavljeni koncept poslovanja u privrednom društvu “CTU-IPKIN“ d.o.o., uslovio je da se za svaki konkretni projekat ili radni zadatak u zavisnosti od njegove vrste, karaktera i tipa, a shodno karakteru, vrsti, složenosti, važnosti i obimu poslova koje on zahtjeva, vrši formiranje radnog tima projekta, odnosno radnog zadatka uz maksimalno poštovanje korisničkih zahtjeva postavljenih od strane komitenta.

Sektor za primjenjenu geofiziku privrednog društva “CTU-IPKIN“ d.o.o. raspolaže vlastitim stručnim i naučnim kadrom za sve nivoe projektovanja i istraživanja u prezentovanim oblastima gofizičkih istraživanja. U slučajevima kada obim poslova i radnih zadataka iziskuje angažovanje većeg broja izvršilaca, da bi se oformio radni tim adekvatnog stručnog i nučnog sastava, privredno društvo “CTU-IPKIN“ d.o.o. je sklopilo nekoliko sporazuma i ugovora o poslovnoj, stručnoj, tehničkoj i naučnoj saradnji i zajedničkom nastupu na tržištu sa firmama, institutima i fakultetima, kao i pojedinačno sa određenim ekspertima iz pojedinih oblasti tehničkih i društvenih nauka iz zemlje, a uglavnom iz inostranstva.