Seizmološke metode

Seizmološke metode istraživanja

Definisanje intenziteta i nivoa negativnog ispoljavanja tehnologije bušenja i miniranja koja se koristi u proizvodnim procesima eksploatacije ležišta mineralnih sirovina na životnu i radnu sredinu, vrši se po specifičnoj metodologiji uz primjenu sezmoloških metoda istraživanja i korišćenje specifične i strogo namjenske seizmološke opreme.

Negativni uticaji tehnologije bušenja i miniranja koja se koristi u proizvodnim procesima eksploatacije ležišta mineralnih sirovina na životnu i radnu sredinu i infrastrukturne i stambene građevinske objekte u urbanim zonama koje neposredno gravitiraju zoni eksploatacionog polja ispoljavaju se u vidu:

- seizmičkog dejstva,

- dejstva zračnih udara i

- dejstva buke.

Oblast primjene:

- Rudnička geologija - Geotehnika: Definisanje i optimalizacija parametara tehnologije bušačko-minerskih radova u pogledu usmjeravanja maksimalnog nivoa energije eksploziva na razaranje i drobljenje stjenske mase radne sredine, odnosno svođenje negativnog dejstva tehnologije bušenja i niniranja koja se koristi u procesu eksploatacije mineralnog resursa, na životnu i radnu sredinu i infrastrukturne i stambene građevinske objekte u urbanim zonama koje neposredno gravitiraju zoni eksploatacionog polja ležišta mineralnog resursa u dozvoljene okvire.

- Rudnička geologija – Nadzorni monitoring: Nadzorni monitoring negativnog dejstva tehnologije bušenja i niniranja koja se koristi u procesu eksploatacije mineralnog resursa, na životnu i radnu sredinu i infrastrukturne i stambene građevinske objekte u urbanim zonama koje neposredno gravitiraju zoni eksploatacionog polja ležišta mineralnog resursa.