Informacione Tehnologije

INŽENJERING USLUGE SEKTORA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE DRUŠTVA “CTU-IPKIN“

Sektor za informacione tehnologije društva “CTU-IPKIN“ d.o.o. u sklopu inženjering poslova iz oblasti informacionih tehnologija, vrši pružanje usluga iz sljedećih oblasti:

- Informacioni sistemi

- Projektovanje, uspostavljanje, održavanje i razvoj

- Baze podataka

- Projektovanje, uspostavljanje, održavanje i razvoj

- Aplikativni softver

- Projektovanje, izrada, implementacija, održavanje i razvoj.

- Rračunarske mreže (Wan i Lan)

- Projektovanje, izrada, uspostavljanje mrežnih protokola, održavanje i razvoj.

- Web dizajn

- Izrada Web stranica, održavanje i razvoj.

Uspostavljeni koncept poslovanja u privrednom društvu “CTU-IPKIN“ d.o.o., uslovio je da se za svaki konkretni projekat ili radni zadatak u zavisnosti od njegove vrste, karaktera i tipa, a shodno karakteru, vrsti, složenosti, važnosti i obimu poslova koje on zahtjeva, vrši formiranje radnog tima projekta, odnosno radnog zadatka uz maksimalno poštovanje korisničkih zahtjeva postavljenih od strane komitenta.

Sektor za informacione tzehnologije društva “CTU-IPKIN“ d.o.o. raspolaže vlastitim stručnim i naučnim kadrom za sve nivoe projektovanja i izvođenja operativnih radnih zadataka u prezentovanim oblastima informacionih tehnologija. U slučajevima kada obim poslova i radnih zadataka iziskuje angažovanje većeg broja izvršilaca, da bi se oformio radni tim adekvatnog stručnog i nučnog sastava, privredno društvo “CTU-IPKIN“ d.o.o. je sklopilo nekoliko sporazuma i ugovora o poslovnoj, stručnoj, tehničkoj i naučnoj saradnji i zajedničkom nastupu na tržištu sa firmama, institutima i fakultetima, kao i pojedinačno sa određenim ekspertima iz pojedinih oblasti tehničkih i društvenih nauka iz zemlje, a uglavnom iz inostranstva.