Pored pojedinačnih metoda, tu je i kombinacija metoda ''hibridna geofizika'' kojom se mogu postići znatno bolji rezultati spoznaje istražnog prostora

Interpretacije integrisanog dubinskog presjeka na istražnom profilu po metodi vertikalnog geoelektričnog sondiranja i metodi reflektivne seizmike, pri istraživnjima ležišta podzemne vode za piće


 

Primjer 1: Izvorište vode za piće - Semberija - Lom Primjer 2: Opština Pelagićevo, lokacija: Bjelovana

 

Interpretacije integrisanog dubinskog presjeka na istražnom profilu po metodi reflektivne seizmike i metodi geoelektrične tomografije, pri istraživnjima ležišta podzemne vode za piće

Srebrenik, lokacija: Zabrje